Utbildning

Anita Lindén Consult

 

Presentation
Utbildning
Handledning
Coaching
Kunder
Kontakt
Länkar
Start

Jag har lång erfarenhet av att utbilda både små och stora grupper. Här nedan ser Du exempel på ämnen som jag föreläser i. Jag har också möjlighet att ”skräddarsy” utbildningar efter arbetsgruppers/organisationers behov.

 • Konflikthantering 

 • Stresshantering
   

 • Förebygga ohälsa
   

 • Förändringsstrategier för personer och organisationer
   

 • Genusperspektiv/jämställdhet
   

 • Bemötandeteknik – en väg till bättre arbetsklimat
   

 • Självkännedom/Självförtroende  ur individ och grupperspektiv
   

 • Det situationsanpassade ledarskapet
   

 • Det svåra samtalet

Min pedagogiska grundsyn i utbildningssituationen är att alla deltagares kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara.