Kunder

Anita Lindén Consult

 

Presentation
Utbildning
Handledning
Coaching
Kunder
Kontakt
Länkar
Start

De kunder som anlitat mig är bl.a:

 • Domstolsverket och olika domstolar

 • Epsilon AB

 • Electrolux Distriparts AB

 • Försäkringskassan

 • Husqvarna AB
   

 • Högskoleverket
   

 • Jordbruksverket
   

 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
   

 • Jönköpings kommun

 • Polismyndigheten 

 • Stockholms kommun

 • Svenska Kyrkan
   

 • Linköpings Universitet
   

 • Riksförsäkringsverket
   

 • Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Om Du önskar referenser kontakta mig så förmedlar jag namn på personer.

 

 

 
   

Anita Lindén   E-post: anita.consult@telia.com    Tel: 0702 41 95 15