Coaching

Anita Lindén Consult

 

Presentation
Utbildning
Handledning
Coaching
Kunder
Kontakt
Länkar
Start

Uttrycket kommer från idrottsvärlden och handlar om att stötta en person så att denne får möjlighet att göra sitt allra bästa resultat. Coaching är ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus. Jag har erfarenhet av att coacha chefer/arbetsledare samt medarbetare och tror att en oberoende men i arbetslivet erfaren person kan betyda mycket för den personliga utvecklingen hos den som får stöd/coaching.

Syftet med att stötta medarbetare eller chefer är att genom att sätta sig in i personens situation kunna hjälpa denne att hitta alternativa lösningar och förhållningssätt i olika arbets- och livssituationer. Ett erfaret ”bollplank” hjälper en person att på ett friare och mer kreativt sätt kunna hantera olika problem.

Jag har själv (förutom min socionomutbildning) gått utbildning i coaching i Riksskatteverkets regi samt en vidareutbildning på Gällöfsta kursgård i individ- och grupputveckling under åren 2000-2001.