Presentation

Anita Lindén Consult

 

Presentation
Utbildning
Handledning
Coaching
Kunder
Kontakt
Länkar
Start

 

Jag heter Anita Lindén och arbetar som fristående konsult, med person- och organisationsutveckling inom offentlig och privat verksamhet.

Jag har lång erfarenhet av att utbilda/utveckla arbetsgrupper i olika arbetsmiljöfrågor. Jag har positiv erfarenhet av att se människor i skiftande åldrar och yrken utvecklas.

Sedan 1990 har jag tjänstgjort som personalkonsulent, först tre år i Jönköpings kommun och sedan nio år i Domstolsverket (DV). De senaste åren som anställd i DV var jag periodiskt tjänstledig för att arbeta med olika arbetsmiljö- och utvecklingsfrågor i privat verksamhet. Jag är socionom och arbetade under åren 1980-90 som kurator i Jönköpings läns landsting.

Jag är intresserad av utvecklingsfrågor och därför har jag fått möjlighet att driva omfattande förändringsprojekt både när det gäller stresshantering och jämställdhet i domstolsväsendet.

En seminarieserie med syfte att utveckla kvinnor har jag också drivit där tonvikten låg på självkännedom och självförtroendeträning.

Eftersom jag som anställd arbetat tillsammans med externa konsulter vet jag hur viktigt det är att personer med kompetens och erfarenhet kommer utifrån till en organisation och tillför sina kunskaper.

För arbetsgrupper som önskar anlita mig är jag noggrann med både planering och uppföljning för att få ett så positivt resultat som möjligt. Min pedagogiska grundsyn är att alla deltagares kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara.

 

 
   

Anita Lindén   E-post: anita.consult@telia.com    Tel: 0702 41 95 15