Handledning

Anita Lindén Consult

 

Presentation
Utbildning
Handledning
Coaching
Kunder
Kontakt
Länkar
Start

 

  • För arbetsgrupper
     

  • För yrkesspecifika team
     

Syftet är att arbetsgruppen ska utvecklas och att personerna i gruppen får ökad självkännedom och möjlighet att bättre ta tillvara sina möjligheter. I större grupper arbetar jag ofta tillsammans med en kollega och vi utgår från frågor, behov och svårigheter i arbetssituationen. Vi är noga med att förbereda handledningen i samråd med grupp och arbetsledare för att få ett så bra resultat som möjligt. Vi följer också upp de insatser som gjorts.

Jag har lång erfarenhet av handledningssituationer och kan ge referenser när det gäller utförda uppdrag.