Person- och organisationsutveckling

Anita Lindén Consult

 

Presentation
Utbildning
Handledning
Coaching
Kunder
Kontakt

Länkar

 

Jag har lång erfarenhet av att utbilda/utveckla människor och arbetsgrupper både som anställd i offentlig sektor där jag arbetat under ca 20 års tid med personalfrågor och som fristående konsult sedan 2002.

Syftet med mitt arbete är att de människor jag möter ska kunna ta tillvara sin kompetens på ett bättre sätt och på sikt känna tilltro till sig själva och få ökad delaktighet och motivation i arbetslivet.

Mitt ansvar som konsult är att delge aktuell forskning och kunskap och sätta detta i ett konkret vardagligt sammanhang. För mig är det viktigt att utgå från människors och arbetsgruppers behov.

 
 

Anita Lindén   E-post: anita.consult@telia.com    Tel: 0702 41 95 15